İstenmeyen iletiler için para cezası yürürlüğe giriyor

Siz de benim gibi cep telefonunuza ve e-posta adresinize gönderilen SPAM iletilerden, “SMS”lerden, reklam, tanıtım mesajlarından, çağrı merkezi, kampanya, promosyon aramalarından ve benzeri istenmeyen iletiler ile karşılaşmaktan bıkıp usandıysanız size iyi bir haberim var.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 günü nihayet yürürlüğe giriyor. Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, izniniz olmadan size ulaşan “ticari elektronik iletileri” gönderenlerin cezai yaptırıma tabi tutulması…

Yasa kapsamındaki “ticari elektronik iletiler”, ” telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlıyor.

Yasanın izinsiz ileti gönderilmemesine ilişkin 6/1. maddesi şöyle:

MADDE 6 (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Bu maddeye aykırılık durumunda, iletiyi gönderen kişi veya kuruma, bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilmesi gerekiyor.

Kanun, kişilere ticari elektronik iletileri almayı reddetme hakkı da tanıyor.

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8 (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Bu maddeye göre, gönderilen bütün iletilerde reddetme usulünün açıkça belirtilmesi gerekiyor. Reddetme işleminin en geç 3 iş günü içerisinde uygulanması da zorunlu tutuluyor. Bu maddeye aykırılık ise iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezasına tabi.

Kanunun uygulanmasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevli ve yetkili.

Bakanlığın yönetmelik çıkartarak uygulamaya yönelik ayrıntılar hakkında düzenleme yapması gerekiyor ancak bu yönetmelik henüz yayımlanmadı. Yönetmelikle farklı bir düzenleme yapılana kadar kanunla ilgili şikayetler doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilebilir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA

adresine yazılı olarak şikayette bulunabilirsiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine de dilekçenizi ulaştırabilirsiniz.

Dilekçeniz ekinde size gönderilen iletinin bir çıktısına yer vermeniz ve bu iletiyi cihazınızda saklamanız yerinde olur.

2 thoughts on “İstenmeyen iletiler için para cezası yürürlüğe giriyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir