Kesimhanelerde veteriner zorunluluğu değişiyor

Gıda güvenliğinin sağlanması halk sağlığını temin için bir zorunluluk ve bu sebeple devletin temel görevlerinden birini oluşturuyor. Kesimhanelerde veteriner denetimi de gıda güvenliğin çok önemli bir unsuru.

Kesimhanelerde veteriner denetimi zorunluluğunu düzenleyen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun 31/8. maddesinde yer alan “veya yetkilendirilmiş veteriner hekim” ibaresinin iptali Anayasa Mahkemesi tarafından kararlaştırıldı.

31/8: Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere, resmi veteriner hekim [veya yetkilendirilmiş veteriner hekim] görevlendirir.

Kararın gerekçesi, yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin kontrol görevlisi kapsamında sahip oldukları yetkilerin kapsamının belirlilik taşımaması olarak belirtildi.

Böylece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kesimhanelerde denetim için sadece Bakanlık personeli olan resmi veteriner hekimleri görevlendirebilecek.

Anayasa Mahkemesi kararı 21.09.2016 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Karara ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir