Öğretim üyesi doktorlara müjde…

Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde öğretim üyesi olan doktorların, diş hekimlerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinin, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmaları veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyeceğine dair yasa hükmünü kısmen iptal etti.

İptal kararı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun geçici 70. maddesine ilişkin.

Madde metni, iptal edilen kısımları köşeli parantez içerisinde ve kalın olarak şöyle:

Geçici Madde 70:

[Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez.] Bunlardan belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki iradelerini görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç 31/5/2015 tarihine kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenmeye devam olunur.

Bu madde kapsamında bulunan öğretim üyelerinden belirtilen faaliyetlerinden dolayı görevi kötüye kullandıkları yargı kararı ile tespit edilenlerin, genel hükümlere göre sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, serbest meslek veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir.

Bu madde hükmü Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da uygulanır.[Ancak bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmez.]

Karar bugün yani 21.09.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 1

Karar metnine ulaşmak için tıklayınız.

Dipnotlar:

  1. 6216 sayılı Kanun m. 66/3 gereğince.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir