Minix, Spectre ve Meltdown sonrası düşünceler…

Önce MINIX, sonra Spectre ve Meltdown açıklarının ortaya çıkmasından beridir iş amaçları dışında bilgisayarı açmak gelmiyor içimden itiraf etmek gerekirse… Bilgisayarların güvenilirlikleri özellikle Snowden sızıntılarından sonra zaten son derece kuşkuluydu ama artık yeryüzünde satın alınabilir hiçbir güvenli sistem olmadığını biliyor olmak veri güvenliğine olan inancımı büsbütün ortadan kaldırdı. Donanım seviyesinde kapanamaz açıklar olunca, yazılım seviyesinde […]

Islak imzanın ispat gücü sorgulanmalı…

Günümüzde bir insan elinin ürünüymüş gibi ıslak imza atabilen makineleri satın almak mümkün olmasına rağmen hukuk düzenimizde ıslak imza hala mutlak bir ispat vasıtası olarak kabul görüyor. Bir kişinin ıslak imzasını böyle bir makine yoluyla kağıt üzerine basarak o kişinin borçlu olduğuna yönelik haksız iddialarınızı kanıtlama imkanına sahip oluyorsunuz. Aynı yöntemle kişinin mahkeme önünde suçlu […]

Çalışma masasının evrimi

Çalışma masaları, insanlık tarihinin tümünde, şu son yirmi senede geçirdiğinin yarısı kadar değişim geçirmemiş olmalı… Bilgisayar ve internetin gelişimiyle birlikte çalışma masası üzerinde giderek daha az eşyaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu değişimi gözle görünür şeklide yansıtan kısa bir video: Sizin masanız ne durumda? Videonun sonundaki kadar sade bir halde mi, yoksa bilgisayarınızın yanında başka eşyalara hala […]