Hak ve nesafet

Yargıtay kararlarında “hak ve nesafet” ilkesinden bahsedildiğini görürüz. Örneğin; “Yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre, şartlar değişmediği ve özel gelişmelerin varlığı iddia ve ispat edilmedikçe, hak ve nesafet ilkesine göre kira parasının tespit edildiği tarihten sonra 3 yıl için ard arda ( her yıl için ayrı ayrı ) % 65 ile sınırlı endeks uygulanarak bulunacak kira parasının, […]