Öğretim üyesi doktorlara müjde…

Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde öğretim üyesi olan doktorların, diş hekimlerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinin, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmaları veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyeceğine dair yasa hükmünü kısmen iptal etti. İptal kararı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun geçici 70. maddesine ilişkin. Madde metni, […]

Emekli olacaklara Anayasa Mahkemesi müjdesi

Emekli Sandığı Kanunu’nda 6270 sayılı torba yasa ile 2012 yılında değişiklik yapılmış, “… verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler … dikkate alınmaz” ifadesi eklenmişti. Bu düzenleme nedeniyle, 30 yıldan uzun çalışanlar ile 30 yıl çalışanlar arasında emekli ikramiyesi yönünden bir fark kalmıyordu. Kıdem tazminatının hesaplanmasında herhangi bir süre sınırı bulunmamasına karşın […]