Vefat eden kişi adına bireysel başvuru

Vefat eden kişinin hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne onun adına ölümünden sonra bir başkası tarafından bireysel başvuru yapılamaz. Böyle bir olayda, vefat eden kişi hakkında bireysel başvuruda bulunan avukat hakkında Anayasa Mahkemesi’nce, mahkemeyi yanıltıcı davranışta bulunulması gerekçesiyle 6216 sayılı Yasa’nın 51. maddesine istinaden 2.000 TL disiplin para cezası verilmiştir. İlgili karar metnine şuradan ulaşılabilir. […]