İş Kanunu’nda mazeret izni değişikliği

Resmî Gazete’de dün yayımlanan bir değişiklikle 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki m. 55/1-ı: “İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.” ifadesi metinden çıkartılarak aşağıdaki madde eklendi: Mazeret izni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun […]

Sezaryen için “tıbbî zorunluluk” şartı

Sezaryen ameliyatı ile doğum hakkında bir yasal düzenleme yapılmış; Umumi Hıfzıssaha Kanunu’nun 153. maddesine, 6354 sayılı ve 4.7.2012 tarihli Yasa ile aşağıdaki fıkra eklenmişti: “Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması hâlinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir.” Bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Bu dava sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi’nin 3/10/2013 Tarihli ve E: […]