İş Kanunu’nda mazeret izni değişikliği

Resmî Gazete’de dün yayımlanan bir değişiklikle 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki m. 55/1-ı: “İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.” ifadesi metinden çıkartılarak aşağıdaki madde eklendi: Mazeret izni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun […]