Derin kültür

Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Hisar dergisinde (Eylül 1975) yayımlanan makalesinin bir bölümünde şöyle yazıyor: Bir sosyal çevrede günlük hayatta kullanılan kelime ve cümleler, ortak dili meydana getirir. Bunun sınırını çizmeye imkân yoktur. Bu çevreyi teşkil eden insanlar okur yazar iseler, böyleleri konuşmalarına gazete, dergi veya kitapta okuduklarını da karıştırırlar. Kültürlü insanlar için kitap, içinde yaşadıkları […]