Sezaryen için “tıbbî zorunluluk” şartı

Sezaryen ameliyatı ile doğum hakkında bir yasal düzenleme yapılmış; Umumi Hıfzıssaha Kanunu’nun 153. maddesine, 6354 sayılı ve 4.7.2012 tarihli Yasa ile aşağıdaki fıkra eklenmişti: “Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması hâlinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir.” Bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Bu dava sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi’nin 3/10/2013 Tarihli ve E: […]