debian 9 üzerinde virtualbox

debian 9 stable üzerinde virtualbox kullanmak için uyguladığım yol: gksudo gedit /etc/apt/sources.list son satıra ek: # backports deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main contrib sudo apt-get update suda apt-get install virtualbox ErtuğrulAvukat, yazılım geliştirici. Amerika’da yaşıyor. harman.av.tr