Türk Borçlar Kanunu’nun ertelenen hükümleri

Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmelerine ilişkin bazı hükümlerinin yürürlük tarihi ertelenmişti. Hangi hükümler ertelenmişti? Kira ilişkisinin devri (m. 323) Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi (m. 325) Önemli sebep nedeniyle olağanüstü fesih (m. 331) Bağlantılı sözleşme (m. 340) Kiracının güvence (depozito) vermesi (m. 342) Kira bedeli dışında kiracı aleyhine değişiklik yasağı (m. 343) Kira […]