Sezaryen için “tıbbî zorunluluk” şartı

Sezaryen ameliyatı ile doğum hakkında bir yasal düzenleme yapılmış; Umumi Hıfzıssaha Kanunu’nun 153. maddesine, 6354 sayılı ve 4.7.2012 tarihli Yasa ile aşağıdaki fıkra eklenmişti:

“Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması hâlinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir.”

Bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Bu dava sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi’nin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/103, K: 2013/105 sayılı kararı ile iptal talebi reddedildi. Karar, 17 Aralık 2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi bu hükmü şu şekilde yorumlamaktadır:

“Dava konusu kural ile gerek gebe, gerekse anne rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması durumunda sezaryen ameliyatı ile doğum yaptırılabileceği öngörülmüştür. Buna göre sezaryen ameliyatının yapılması için yalnızca anne adayının isteği yeterli olmayacak, tıbbi zorunluluk bulunması gerekecek, gerekliliğin olup olmadığına ise hekim karar verecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir