Ayıplı mala karşı tüketici hakları…

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesi, ayıplı malı şu hükümlerle tanımlıyor:

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

Eğer ürününüz bir “ayıplı mal” ise aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz (Kanun m. 11):

  1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Yaptığınız seçimi satıcıya bildirmeniz yeterlidir. Satıcı bu talebi yerine getirmek zorundadır.

Eğer onarım talebinde bulunuyorsanız, bu talebinizin en çok 30 iş günü içerisinde yerine getirilmesi gerekir. (Kanun m. 11/4)

Yapmanız gereken, basitçe, kullandığınız seçimlik hakkı satıcıya bildirmek ve gereğinin yapılmasını talep etmektir.

Talebinizin maddi değerini ve niteliğini de göz önünde bulundurarak, tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine herhangi bir masrafı olmadan başvurabilir, kullandığınız seçimlik hakkın gereğinin yapılmasını talep edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir