Hak ve nesafet

Yargıtay kararlarında “hak ve nesafet” ilkesinden bahsedildiğini görürüz.

Örneğin;

“Yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre, şartlar değişmediği ve özel gelişmelerin varlığı iddia ve ispat edilmedikçe, hak ve nesafet ilkesine göre kira parasının tespit edildiği tarihten sonra 3 yıl için ard arda ( her yıl için ayrı ayrı ) % 65 ile sınırlı endeks uygulanarak bulunacak kira parasının, o dönem için hak ve nesafete uygun ve aşırı olmayan bir kira parası olduğu ilke olarak kabul edilmeli ve ona göre uygulama yapılmalıdır. Üç yıldan sonra ise yeniden hak ve nesafete göre kira parası tespit edilecektir.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2005/9978 K. 2005/10136 T. 13.10.2005

Nesafet” kelimesine sözlüklerde rastlanmıyor. Doğrusu “nasfet” olmalı.

Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü:

nasfet
isim eskimiş Arapça na¹fet
isim Hakkaniyet
Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye’nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar.” – Atatürk

743 sayılı Medeni Kanun m. 4:

Kanun takdir hakkı verdiği ve icabı hale yahut muhik sebeplere nazaran hüküm vermekle mükellef tuttuğu hususlarda hâkim, hak ve nasfetle hükmeder.

Yargıtay kararlarında bir kelimenin devamlı olarak yanlış yazılmasına, hatta yanlış yazılmış halinin ilke halini almasına ne demeli bilmem ki…

“Galat-ı meşhur, lugat-ı fasihten evlâdır.” mı demeli?

1 thought on “Hak ve nesafet

 1. GENEL OLARAK NESAFET KAVRAMI VE BU KAVRAMIN İDARE HUKUKUNDAKİ BAZI GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
  Arş. Gör. Hande Sena ÇALIŞ
  EQUITY CONCEPT IN GENERAL AND THE APPEARANCE EFFECTS OF THAT CONCEPT IN ADMINISTRATIVE LAW
  ÖZ
  İdare tarafından tesis edilen işlem ve eylemler bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ve kamu yararını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu nedenle idarenin faaliyetlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak yanında hakkaniyete uygun davranması beklenmektedir. Türk idare hukuku teorisi ve uygulaması açısından idarenin faaliyetlerini nesafet ilkesine uygun olarak yürütmesi önem taşıyan bir husustur.
  Bu çalışmada; idare hukuku kapsamına dahil olan başlıca hususlarda nesafet ilkesinin teorik açıdan önemi ve uygulama açısından ortaya koyduğu sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmuştur.
   Kabul Edildiği Tarih: 14.12.2017
  DOI Numarası: 10.15337/suhfd.358218
   Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
  E-mail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir