Anonim şirkette hisse devri

Anonim şirkette hisse devri gerek hisse senedine bağlanmış hisseler için, gerekse senede bağlanmamış paylar için mümkündür.

Anonim şirkette hisse devri, hisselerin senede bağlanmış olup olmadığına, hisse senetlerinin türüne, ana sözleşme hükümlerine, yasal bağlama veya sözleşmesel bağlama tabi olup olmadığına, payların borsaya kote olup olmadığına ve somut olayın sair özelliklerine göre farklı şartlara tabidir.

Devrin pay defterine işlenmesinin hüküm ve sonuçları da hisse devrinde önem taşır.

Anonim şirkette hisse devri, kapsamlı, ayrıntılı ve önemli bir konu olduğundan, şirketin yapısı, sermaye durumu, ana sözleşmesi, payların kote olup olmadığı, sermaye borcunun ödenip ödenmediği gibi hususlar, güncel doktrin, mevzuat ve içtihat dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Hisse devrinde şekil şartlarına uyulmalı, gerekli bütün işlemler tamamlanmış olmalıdır.

Bu sebeplerle, anonim şirkette hisse devri yapılmadan önce somut olayın özelliklerine göre hukuki danışmanlık alınması, daha sonra karşılaşılabilecek büyük sorunları ve ağır maliyetleri daha baştan önleyebileceğinden çok önemli ve gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir