Dalkavuk olmayan ulema görülmedi sanılmasın

Görüldü görüldü, bu topraklarda da görüldü, yaklaşık yarım bin yıl önce bile vardılar. Hatta padişaha bile itiraz edebiliyor ve kendilerini dinletebiliyorlardı. Bugün kulağa fantastik gelebilir ama bir örneğinden bahsedeceğim. Aşağıda okuyacağınız iki paragraflık kısa alıntıda, İstanbul’un ilk kadısının (yargıcının) adını, Fatih’in gazabını, İstanbul’da, günümüzden yaklaşık 550 sene önce, dalkavuk olmayan ulemanın (bilim insanlarının) bulunduğunu, bu ulemanın […]