Kesimhanelerde veteriner zorunluluğu değişiyor

Gıda güvenliğinin sağlanması halk sağlığını temin için bir zorunluluk ve bu sebeple devletin temel görevlerinden birini oluşturuyor. Kesimhanelerde veteriner denetimi de gıda güvenliğin çok önemli bir unsuru. Kesimhanelerde veteriner denetimi zorunluluğunu düzenleyen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun 31/8. maddesinde yer alan “veya yetkilendirilmiş veteriner hekim” ibaresinin iptali Anayasa Mahkemesi tarafından […]