Ayıplı mala karşı tüketici hakları…

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesi, ayıplı malı şu hükümlerle tanımlıyor: Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden […]