“.msg” uzantılı bir dosya macOS üzerinde nasıl açılır?

Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım yüklemeden “.msg” uzantılı bir dosyayı macOS üzerinde açmak için şu yöntemi izlemek mümkün:

  1. https://www.outlook.com adresine gidilir ve yeni bir e-posta oluşturulur.
  2. Oluşturulan e-postaya ilgili “.msg” uzantılı dosya eklenir.
  3. Eklenen dosyaya çift tıklanarak dosya içeriğine tarayıcı içerisinden erişilir.

Outlook 2016 ile kendine gizli kopya (auto bcc) (Mac)

Outlook 2007 ile e-posta gönderirken kendine otomatik gizli kopya (auto bcc) göndermenin dolambaçlı yollarından daha önce söz etmiştim. Günümüzde güncel Outlook sürümü olan 2016 versiyonunda bile bu konuda Windows tarafında hatırladığım kadarıyla bir değişiklik yok iken Mac tarafında hoş bir sürprizle karşılaştım. Outlook 2016 Mac sürümü, kendine gizli kopya göndermeyi bir seçenek olarak sunuyor!

Outlook menüsünde Tercihler – Oluşturma isimli pencerede bu ayarı bulabilirsiniz:

Mozilla Thunderbird’den Microsoft Outlook’a e-posta aktarım

Mozilla Thunderbird’den Microsoft Outlook’a e-postaların nakli için izlenecek adımlar:

1. Mozilla Thunderbird e-posta klasöründe uzantısız olan dosyalar kopyalanır ve örneğin c:\mail klasörüne yapıştırılır.

Örneğin sağdaki resimde bir Thunderbird e-posta klasörü içeriği görülüyor. Burada .msf ve .dat uzantılı dosyaları dahil etmeden diğer dosyaları kopyalayabilirsiniz.

2. Sonraki adım mbx2e068_en program arşivini örneğin c:\mbox dizinine çıkartmak. Şuradan indirebilirsiniz.

3. Şimdi c:\mbox klasörüne SHIFT tuşuna basarken sağ tıklayın ve “Komut istemcisini burada aç” tıklayın.

4. Şu komutları sırayla yazıp ENTER tuşlayın:

  • mkdir c:\out
  • mbx2eml c:\mail\* c:\out

5. Outlook Express veya Windows Live Mail programını çalıştırın.

6. c:\out klasöründe yer alan alt klasörlerin içerisindeki tüm iletileri seçerek, Windows Live Mail veya Outlook Express’deki ilgili klasöre sürükleyip bırakın. Örneğin “Gönderilmiş öğeler” klasöründeki iletileri “Gönderilmiş öğeler” klasörüne sürükleyin.

7. Tüm alt klasörlerdeki iletileri tek tek sürükle bırak yoluyla aktardıktan sonra Windows Live Mail programında aşağıdaki menüyü kullanın ve açılan pencerede “Microsoft Outlook” seçeneği yer alıyorsa onu, yer almıyorsa “Microsoft Exchange” seçeneğini tıklayın.

Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Birkaç dakika içerisinde işlem tamamlanmış olmalı.

c:\mbox, c:\out ve c:\mail klasörlerini silebilirsiniz.

Geçmiş olsun!

Outlook 2007’de Otomatik BCC

İş yazışmalarında, gönderdiğiniz e-posta iletilerinin bir kopyasını daima başka bir adrese de aynı anda göndermek, hem anında yedek almanızı, hem de ilave bir kanıt elde etmenizi sağlaması bakımından yararlı.

Bu bir e-posta istemcisi için çok temel bir işlev sayılabilecek olmasına rağmen, Outlook 2007’de (ve internette yaptığım aramalardan anladığım kadarıyla Outlook 2010’da da) bunu sağlamak için sunulmuş hazır bir seçenek olmaması düşündürücü.

Ücretli eklentiler kullanarak veya makro yazarak bunu mümkün kılabiliyoruz.

Makro için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

1. Outlook 2007’de Alt+F11 tuşlayın ya da Araçlar – Makro – Visual Basic Düzenleyicisi’ni tıklayın.

2. Sol panelde Proje1 – Microsoft Office Outlook Objects – ThisOutlookSession seçili halde iken, ve,

Sağ panelde sol üst kutuda “Application”, sağ üst kutuda “Itemsend” seçili halde iken,

Sağ panele aşağıdaki linkte yer alan kodu girin, fakat işaretli yeri kendi adresinizle değiştirmeyi unutmayın:

 

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
 
Dim objRecip As Recipient
Dim strMsg As String
Dim res As Integer
Dim strBcc As String
On Error Resume Next
 
' #### USER OPTIONS ####
' address for Bcc -- must be SMTP address or resolvable
' to a name in the address book
strBcc = "...@...com"
 
Set objRecip = Item.Recipients.Add(strBcc)
objRecip.Type = olBCC
If Not objRecip.Resolve Then
strMsg = "Could not resolve the Bcc recipient. " & _
"Do you want still to send the message?"
res = MsgBox(strMsg, vbYesNo + vbDefaultButton1, _
"Could Not Resolve Bcc Recipient")
If res = vbNo Then
Cancel = True
End If
End If
 
Set objRecip = Nothing
 
End Sub

 

3. CTRL + S tuşlayın veya File – Save tıklayın. Microsoft Visual Basic Düzenleyicisini kapatın.

4. Araçlar – Makro – Güvenlik tıklayın ve “Tüm makrolar için uyarı ver” veya “Makrolar için güvenlik denetimi yok” seçeneklerinden birini seçin ki yazdığımız bu makro çalışma imkanı bulsun.

Şimdi bir e-posta göndererek deneme yapabilirsiniz.