Anonim şirkette hisse devri

Anonim şirkette hisse devri gerek hisse senedine bağlanmış hisseler için, gerekse senede bağlanmamış paylar için mümkündür. Anonim şirkette hisse devri, hisselerin senede bağlanmış olup olmadığına, hisse senetlerinin türüne, ana sözleşme hükümlerine, yasal bağlama veya sözleşmesel bağlama tabi olup olmadığına, payların borsaya kote olup olmadığına ve somut olayın sair özelliklerine göre farklı şartlara tabidir. Devrin pay defterine işlenmesinin […]