Kefalet sözleşmeleri üzerine…

Kefalet sözleşmesi nedir? Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu yerine getirmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesi hangi şekilde yapılmalıdır? Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Kefalet sözleşmesinin zorunlu unsurları nelerdir? Kefalet sözleşmesinde, kefilin sorumlu olacağı azamî miktarın (maksimum meblağ) ve kefalet tarihinin kefilin el yazısıyla belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde […]

Cayma hakkı süreleri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre cayma hakkı süreleri: Taksitle satış sözleşmesinde 7 gün Tüketici kredisi sözleşmesinde 14 gün Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde 14 gün İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde 14 gün Mesafeli sözleşmelerde 14 gün Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde 14 gün İnternetten yapılan […]

Tüketim ödüncü (karz) sözleşmelerinde zamanaşımı

Tüketim ödüncü (karz) sözleşmelerine ilişkin olarak Borçlar Kanunu’nda yer alan 6 aylık zamanaşımı süresi tereddüt doğurabilir. Bu konuda 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda şu hüküm yer alır: II – Karzın teslim ve tesellümü hakkındaki iddialarda müruru zaman : Madde 309 – Ödünç alan kimsenin verilecek şeyin teslim edilmesine ve ödünç verenin dahi o şeyin tesellüm edilmesine […]