Emekli olacaklara Anayasa Mahkemesi müjdesi

Emekli Sandığı Kanunu’nda 6270 sayılı torba yasa ile 2012 yılında değişiklik yapılmış, “… verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler … dikkate alınmaz” ifadesi eklenmişti.

Bu düzenleme nedeniyle, 30 yıldan uzun çalışanlar ile 30 yıl çalışanlar arasında emekli ikramiyesi yönünden bir fark kalmıyordu.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında herhangi bir süre sınırı bulunmamasına karşın emekli ikramiyesinde süre sınırı getirilmiş oluyordu.

Anayasa Mahkemesi, 25.12.2014 tarihli kararıyla bu düzenlemeyi Anayasa’nın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bularak iptal etti. Böylece emekli ikramiyesindeki 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin eskisi gibi yine dikkate alınmasının önü açılmış oldu.

Karar, 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir